Texte de Frederika Amalia Finkelstein, Pour qui s’abandonne

Texte de Frederika Amalia Finkelstein, Pour qui s’abandonne